IOHSAD logo

IOHSAD

Safe Workplaces Now!

Gusto naming makatulong sa iyo!

Mahalagang marinig mula sa inyo ang inyong karanasan patungkol sa kalusugan at kaligtasan sa lugar-paggawa. Bukod sa dokumentasyon ng mga insidente matutukoy nito ang mahahalagang aspeto ng inyong trabaho na nangangailangan ng higit na proteksyon. Mapag-aaralan din natin ang kasalukuyan ninyong programa sa paggawa at masisilip kung saan may pagkukulang at ano ang maaaring pagbutihin pa. Magsisilbi itong gabay sa IOHSAD para sa mga serbisyo na maaari nitong ihatid sa mga manggagawa. Higit sa lahat, mapapatunayan nito ang kahalagahan ng ating karapatan sa kalusugan at kaligtasan sa paggawa at mapapa-igting ang pagpapatupad ng ating Occupational Safety and Health law. Ito ang magtutulak sa patuloy nating kampanya para sa ligtas na lugar paggawa para sa lahat.

Image
Image
Image

Sagutan ang aming mga form

Ang pagsagot ng mga forms na ito ay makakatulong sa atin upang mapag-aralan namin ang kasalukuyan ninyong programa sa paggawa at masisilip kung saan may pagkukulang at ano ang maaaring pagbutihin pa.

Workplace Accident Injury Form

Piliin ang form na ito kung nais mag-report ng aksidenteng nangyari sa lugar-paggawa na nagdulot ng pinsala sa’yo o sa iyong kasama sa trabaho

Workplace Accident Death Form

Piliin ang form na ito kung nais mag-report ng aksidenteng nangyari sa lugar-paggawa na humantong sa pagkamatay ng iyong kasama sa trabaho.

OSH Standard Violation Form

Piliin ang form na ito kung nais mag-report ng mga paglabag ng inyong kumpanya sa mga occupational safety and health standards at mga probisyon ng RA 11058 o OSH Law.

OSH standards document

RA 11058 document

COVID-19 Health Protocol Form

Piliin ang form na ito kung nais mag-report ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa trabaho at hindi pagsunod ng inyong kumpanya sa mga COVID-19 protocol.

Worker Non-Compensation Form

Piliin ang form na ito kung nais mag-report tungkol sa hindi pagkakatanggap ng mga Covid-related at work-related sickness, injury at death benefit mula sa Employees’ Compensation Commission (ECC), Social Security System (SSS) o Government Service Insurance System (GSIS).

About Us

The Institute for Occupational Health and Safety Development (IOHSAD) is a non-stock, non-profit and independent organization engaged in assisting Filipino workers develop comprehensive and self-reliant occupational health and safety (OHS) programs. IOHSAD works with trade unions, church and community organizations in initiating programs for the health and welfare of workers and their families.

Contact Us At:

facebook_icon iohsadph@gmail.com
facebook_icon facebook.com/Iohsad.Philippines
facebook_icon 0929-3463338 / 0995-1521453